Bucharest Stickerz Fest becomes Bucharest Street Art Festival

Scroll down for English

RO

Unii îl numesc ,,rebranding’’. Nouă ne place să credem că lucrurile își urmează evoluția normală .

Dragostea noastră pentru stickere rămâne neschimbată și acestea își vor avea în continuare locul lor în eveniment, mulțumită artiștilor care răspund apelului nostru în fiecare an și ne trimit zeci de mii de stickere. Ei ne oferă mijloacele prin care ,,bombardăm’’ Bucureștiul cu această formă alternativă de exprimare, iar asta stă la fundația acestei mișcări.

Arta alternativă se manifestă în forme diverse, de aceea prin pasiunea noastră îmbrațișăm multitudinea mediilor de exprimare din cultura urbană, schimbând viziuni asupra modului în care ne exprimăm și ce dorim să realizăm pe viitor . Alternative Bucharest dezvăluie un nou proiect în activitatea sa: de la stickere si paste-up-uri la instalații și caligrafie urbană, la graffiti și murale, cu dragoste pentru arta neconveníonală, în toate formele ei.

Bucharest Stickerz Fest devine Bucharest Street Art Festival.

Ne propunem să ducem evenimentul un pas mai departe ( deși uneori se simte ca mai mulți pași, care ne ajută să evoluăm de la o ediție la alta), să ajungem la un public cât mai larg prin parteneriate cu institute culturale române sau străine, să încurajăm din ce în ce mai mulți artiști să ia parte la această mișcare și încercând să schimbăm Bucureștiul cu pași mici dar siguri spre un oraș cu intervenții Street Art făcute cu respect pentru spațiul public.

Am avut trei ediții extraordinare.

.

Povestea noastră a început în 2021 cu evenimentul de la J’ai Bistrot, când am avut al doilea cel mai mare număr de stickere primite de către un eveniment de la artiști din toată lumea  (22.000 de stickere), cifră depășită până azi doar de DC Street Sticker Expo, organizat de  ,,I Will Not’’ în Statele Unite ale Americii.

La ediția din 2022 de la Lokal am adăugat paste-up-urile și un mural/graffiti locației noastre gazdă.

2023 a marcat o nouă etapă în expunerea diversității artei stradale când am intervenit în spațiul de la Nod Makerspace cu stickere, paste-up-uri, instalații, caligrafie urbană, graffiti și mai multe murale. Această ultimă ediție a marcat un nou început pentru noi și a trasat direcția în care vrem să ducem festivalul pe viitor.

Pentru 2024 am pregătit cel mai complex eveniment de până acum, cu parteneri precum Arcub, The Institute, Muzeul Național de Artă Contemporană și Institutul Goethe.

Deschiderea va consta într-un eveniment de două zile la Combinatul Fondului Plastic plin de stickere, graffiti, paste-up-uri și multe altele, urmată de o conferință la Institutul Goethe cu tema ,,Artă și vandalism în București’’ și 5 zile de picturi murale prin București, încheiat cu un weekend în care vom aduce diversitatea artei stradale la Muzeul Național de Artă Contemporană.

Chiar dacă simpla încercare de a defini arta stradală poate fi instant debutul unei discuții fructuoase, noi credem că această formă de artă alternativă ne poate aduce împreună și educa, generând o schimbare pozitivă în societate. Acestea fiind spuse, vă așteptăm să vă alăturați mișcării noastre în acest nou început.

Rețineți perioada evenimentului: 11-19 mai 2024 –  Combinat-Arcub-Goethe Institut- MNAC.

EN

Some call it rebranding. We think it’s the natural evolution of things.

Our love for stickers remains the same and they will have as usual a special place in the event, thanks to the wonderful artists who respond to our open call every year and send tens of thousands of stickers. They give us the tool to “bomb” Bucharest with their expression of alternative art which lays at the foundation of our movement.

Alternative art comes in different forms and shapes, therefore our passion for art embraces diversity with this change of view towards how we express ourselves and what we want to do in the future. Alternative Bucharest welcomes a new concept of it’s activity: from stickers and paste-ups to installations and urban calligraphy, to graffiti and murals, with love for unconventional art, in every form.

Bucharest Stickerz Fest becomes Bucharest Street Art Festival.

We aim to take the event one step forward (although every edition comes with a huge amount of baby steps that help us grow) through reaching new audiences by partnering with Romanian or foreign cultural institutes, creating an amazing network of artists, and trying to change Bucharest, one Street Art intervention at a time. We bring art to the street and we bring people together through our movement.

We had 3 wonderful editions.

Our story began in 2021 with the event at J’ai Bistrot, when we reached the world’s second highest number of stickers submitted to an event by artists (22.000 stickers), only outnumbered until today by the DC Street Sticker Expo, organised by ,,I will not’’ in the US.

At the 2022 edition at Lokal we added paste-ups and a mural/graffiti to our host location of the event.

2023 marked another rise in Street Art variety when we hit Nod Makerspace with stickers, paste-ups, installations, urban calligraphy, graffiti and murals. This last edition marked a new beginning for us, and set the direction in which we want to drive the festival in the future.

For 2024 we prepare the most complex event so far, with great partners like Arcub, The Institute, National Museum of Contemporary Arts and Goethe Institut.

The opening will mark a 2 day event at Combinatul Fondului Plastic full of stickers, graffiti, paste-ups and more, followed by a conference at the Goethe Institut with the theme ,,Art and Vandalism in Bucharest’’ and 5 days of mural works in Bucharest, ended by a 2 day event in which we’ll bring the diversity of Street Art at the National Museum of Contemporary Arts.

Even though the mere attempt of a definition of Street Art can be the start of a fruitful debate, we believe that this alternative art form can bring us together and educate us by fostering positive change in our society. With all that being said, we invite you to join our movement in a new start.

Save the date: 11-19th of May 2024 – Combinat-Arcub-Goethe Institut- MNAC.

4 Comments
 • Galo
  Posted at 11:46h, 08 December Reply

  So nice, hope to open the subscriptions soon !

  • Vali Dobrin
   Posted at 16:29h, 13 January Reply

   Subscriptions open. Check the latest post on Instagram.

 • Irfan Ozince
  Posted at 15:35h, 13 January Reply

  Where do I apply..?

  • Vali Dobrin
   Posted at 16:28h, 13 January Reply

   Hi. You can send your stickers and pasteups at the address that we give you in a DM on Instagram. Let’s talk there.

Post A Comment